Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu

Hakkımızda

Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu (TÜHAD) 1982 yılında kurulmuştur. Topluluğumuz, üniversitemizin en köklü topluluklarından birisidir. Topluluğumuz kurulduğu tarihten bu yana zengin coğrafyamızdan seçtiği onlarca yöre ve dansı sahne sanatları yardımıyla, başta Üniversitemiz olmak üzere İzmir ve çevresinde sergilemiş, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli festivallere katılarak kültürümüzün yaşatılmasına ve yeni nesillere aktarılmasına katkıda bulunmaktadır. Topluluğumuz ayrıca Üniversite Sporları Federasyonu bünyesinde düzenlenen Üniversitelerarası Halk Dansları yarışmalarında da Üniversitemizi başarıyla temsil etmektedir.

Üye Yapısı
Topluluğumuz ülkemizin birçok bölgesinden ve Üniversitemizin birçok farklı bölümünden gelen öğrencilerle kozmopolit bir yapıya sahiptir. Bu özelliğiyle, ülkemizin bir aynası olarak kabul edilebilir. Topluluğumuz her yıl 500’e yakın üye kaydı yapmakta olup seçme ve yerleştirme dönemi sonucunda 250 kişilik dansçı kadrosunu belirlemektedir.

Misyonumuz
Ülkemizin zengin coğrafyasında ve kültürel mirasımız içerisinde yer alan halk danslarımızın, üniversitemiz öğrencileri tarafından yakından tanınıp öğrenilmesini sağlayarak kültürel ve sosyal bilincin oluşmasına yardımcı olmak. Topluluk mantığıyla hareket ederek sevgi, saygı ve hoşgörü temeline dayanan sosyal ve kültürel paydaşlığı ön planda tutan bir toplumun oluşmasında öncü olmak.

Vizyonumuz
Zengin kültürümüzü, halk danslarımızı, özüne bağlı kalarak yeni nesillere aktaran, Üniversite öğrencisi bireylerden oluşan topluluğumuzun sosyal sorumluluk ve kültürel bilinç çerçevesinde gerçekleştirdiği etkinlik demetiyle üyelerine ve toplumumuza fayda sağlayan, ülke genelinde adından söz edilen örnek bir topluluk olmak.